FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Príležitosti na vzdelávanie dospelých v Prešovskom a Košickom kraji

Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár, ktorý sa bude zaoberať úlohou celoživotného vzdelávania v regiónoch Slovenska. Túto tému riešime spolu s ďalšími multisektorovými partnermi v projekte podporenom z OP Efektívna verejná správa: TVORÍME MODERNÚ POLITIKU VZDELÁVANIA DOSPELÝCH. Projekt má za cieľ sformulovať návrhy na zabezpečenie vzdelávania dospelých v regiónoch tak, aby sa zvýšil záujem dospelých o vzdelávanie. Cieľom je aj modernizácia stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá bude reflektovať potreby účastníkov a zároveň aktuálne trendy vzdelávania dospelých v Európe.

Na seminár pozývame predstaviteľov samospráv a poskytovateľov vzdelávania dospelých (verejných, súkromných, MVO). S niektorými z vás sme hovorili už v rámci fázy mapovania vzdelávania dospelých v regiónoch Slovenska. Predstavíme vám najnovšie informácie a projekty v oblasti vzdelávania dospelých a radi by sme v druhej časti seminára rozprúdili diskusiu medzi účastníkmi na tému príležitosti a bariéry vzdelávania dospelých vo Východoslovenskom kraji.

Budeme veľmi radi ak vás táto téma zaujme a zaregistrujete sa na seminár, optimálne do 25.9.2019.

Registračný formulár