Národná cena kariérového poradenstva 2019

Centrum Euroguidance spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás pozývajú na konferenciu “Národná cena kariérového poradenstva 2019”, na ktorej budú odovzdané ocenenia tohtoročným víťazom. Počas konferencie budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa so všetkými súťažnými príspevkami a spoznať ľudí, ktorí za nimi stoja. Po prvýkrát sa konferencia uskutoční…

čítať viac

Sledujte Európsky týždeň odborných zručností online!

Nemôžete byť na podujatiach Európskeho týždňa odborných zručností v Helsinkách? Pozrite si ich online: 15. októbra – Európska aliancia pre učňovskú prípravu (European Alliance for Apprenticeships), sledujte TU  16. októbra – OVP pre všetkých, konferencia Zručnosti pre život (VET for ALL – Skills for Life Conference), sledujte TU   17….

čítať viac

Súťaže v programe Erasmus+ 2019

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila Výzvu na podávanie súťažných návrhov v rámci iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností 2019 Súťaže sú určené pre príjemcov grantov v programe Erasmus+, t. j. pre organizácie, ktoré realizovali alebo realizujú projekt v programe Erasmus+ Kategórie sútaží: Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny…

čítať viac

Medzinárodná konferencia o prierezových kľúčových kompetenciách

Vážené dámy, vážení páni, v mene projektového tímu TRACK-VET Programu Erasmus + si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom„Rozvíjanie, hodnotenie a overovanie prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom odbornom vzdelávaní a v systéme ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy – skúsenosti a riešenia šiestich európskych krajín“. Konferencia sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 (streda) od 10:00 v hoteli Saffron v Bratislave. Na…

čítať viac

Odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a ceny AIVD SR

Pozývame Vás na slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ceny AIVD SR, ktoré sa bude konať 21. 10. 2019 od 10:00 vo Vedeckom Parku UK (Ilkovičova 8) v Bratislave. Stanovenie počtu a obsahu jednotlivých kategórií rovnako ako aj menovanie päťčlennej poroty zloženej z nezávislých…

čítať viac

Vzdělávání dospělých na okraji – Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají

Národné podporné stredisko EPALE (Česká republika) pri zahraničnej spolupráci so slovenským Národným podporným strediskom EPALE si Vás dovolujú pozvať na odbornú česko-slovenskou konferenciu na tému “Vzdelávanie dospelých na okraji – Ako na vzdelávanie tých, ktorí sa nevzdelávajú” Cieľom konferencie je otvoriť pomerne spomínanú tému stojacu na okraji záujmu spoločnosti, teda…

čítať viac

Pracovné raňajky

Pracovné raňajky so zástupcami mimovládnych organizácií pracujúcimi s nízko kvalifikovanými dospelými dňa 29. 10. 2019. Témou pracovného stretnutia sú pripravované odborné semináre, ktoré by sa mali konať v dňoch 20. a 21. 11. 2019 vo vybraných regiónoch Slovenska. Na regionálne semináre k vzdelávaniu dospelých boli pozvaní zástupcovia írskej organizácie AONTAS. Na regionálnych seminároch by…

čítať viac

Príležitosti na vzdelávanie dospelých v Prešovskom a Košickom kraji

Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár, ktorý sa bude zaoberať úlohou celoživotného vzdelávania v regiónoch Slovenska. Túto tému riešime spolu s ďalšími multisektorovými partnermi v projekte podporenom z OP Efektívna verejná správa: TVORÍME MODERNÚ POLITIKU VZDELÁVANIA DOSPELÝCH. Projekt má za cieľ sformulovať návrhy na…

čítať viac

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Otváracia konferencia Európskeho týždňa odborných zručností v SR dňa 23. 9. 2019 v Bratislave za účasti zahraničných a domácich expertov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Súčasťou konferencie bude prehliadka najlepších odborných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Fotogaléria

čítať viac