FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

V rámci Európskeho roka zručností 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania organizuje tieto podujatia

Február – apríl –  kampaň NIKDY NIE JE NESKORO zameraná na podporu vzdelávania dospelých

17. 3. 2023 – Publikovanie štúdie Nové prvky v kvalifikačných systémoch  (mikroosvedčenia, ILA, digitálne certifikáty)

20. 3. 2023 – Vzdelávanie dospelých na pracovisku – potreby nových zručností (okrúhly stôl SAV + ŠIOV)

21. 3. 2023Kurz Rozvoj základných zručností dospelých

22. 3. 2023 – Zručnosti v Industry 4.0 – praktický workshop v spolupráci s Fablab na FCHPT STU v Bratislave

  1. 6. 2023 – Konferencia Zručnosti pre život v Bratislave, za nás prezentácia výskumu v SR, prezentácia dobrej praxe, spojená so stretnutím Národných koordinátorov pre VD.

25. – 29. september 2023, BratislavaFESTIVAL ZRUČNOSTÍ so zameraním na zručnosti pre trh práce, zamestnateľnosť a zamestnanosť. 

Národné podujatie k Európskemu roku zručností 2023.