Európsky rok zručností

Rok 2023 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok zručností. Jeho cieľom je pomôcť ľuďom získať správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta a podporiť spoločnosti pri riešení nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v Európe, ale aj  pri rozvoji zručností dôležitých pre dlhodobý udržateľný rast, konkurencieschopnosť a sociálne spravodlivý ekologický a digitálny prechod.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania organizujú pri príležitosti Európskeho roka zručností FESTIVAL ZRUČNOSTÍ 2023 v dňoch 25. – 29. septembra 2009.

Festival priblíži rôzne pohľady a prístupy k rozvoju zručností na Slovensku, aj na pripravenosť Slovenska na súčasnú dynamiku spoločnosti a ekonomiky, rýchle napredovanie technológií  v ostatných rokoch. Počas celého týždňa sa môžete zapojiť do rôznych vzdelávacích podujatí so zameraním na rôzne zručnosti a diskusií s tvorcami vzdelávacích politík, zástupcami verejných inštitúcií, vzdelávacích organizácií, podnikov, expertmi, lektormi, učiacimi sa a ďalšími, kto majú čo povedať k rozvoju zručností.