FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Pracovné raňajky

Pracovné raňajky so zástupcami mimovládnych organizácií pracujúcimi s nízko kvalifikovanými dospelými dňa 29. 10. 2019.

Témou pracovného stretnutia sú pripravované odborné semináre, ktoré by sa mali konať v dňoch 20. a 21. 11. 2019 vo vybraných regiónoch Slovenska. Na regionálne semináre k vzdelávaniu dospelých boli pozvaní zástupcovia írskej organizácie AONTAS. Na regionálnych seminároch by mali hovoriť o ich prístupe k vzdelávaniu predovšetkým nízkokvalifikovaných dospelých v Írsku, s ktorým má organizácia AONTAS už 50 ročnú skúsenosť. Chceli by sme, aby v regiónoch zdieľali svoje príklady dobrej praxe, ktoré by sme mohli využiť pri vzdelávaní nízko kvalifikovaných dospelých na Slovensku. Mali by hovoriť o tom, ako  podporiť týchto ľudí k  návratu k vzdelávaniu a ako im pomôcť prekonať bariéry, ktorým čelia. Z predchádzajúcej skúsenosti vieme, že majú bohaté skúsenosti napríklad s prácou s írskou etnickou menšinou „Irish travellers“, ktorí v Írsku čelia značnej diskriminácii a mnohým socio-ekonomickým a zdravotným problémom.

Cieľom pracovných raňajok  by bola okrem iného diskusia k tomu, v ktorých konkrétnych mestách by sa mali odborné stretnutia podľa Vás uskutočniť a ktorých stakeholderov by ste vedeli na stretnutia pozvať a tiež navrhnúť prípadné ďalšie témy na diskusiu. Účelom pracovných raňajok bude aj vzájomné informovanie sa o svojej činnosti a možnom prelínaní a spojení aktivít v snahe zvýšiť účasť  na vzdelávaní dospelých v regiónoch. Pracovné raňajky sú určené pre organizácie pracujúce s nízko kvalifikovanými dospelými.