FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Vzdělávání dospělých na okraji – Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají

Národné podporné stredisko EPALE (Česká republika) pri zahraničnej spolupráci so slovenským Národným podporným strediskom EPALE si Vás dovolujú pozvať na odbornú česko-slovenskou konferenciu na tému “Vzdelávanie dospelých na okraji – Ako na vzdelávanie tých, ktorí sa nevzdelávajú”

Cieľom konferencie je otvoriť pomerne spomínanú tému stojacu na okraji záujmu spoločnosti, teda téma vzdelávania osôb, ktoré samy vzdelané príliš nie sú – osôb nízkokvalifikovaných, sociálne vylúčených a rady ďalších. Cieľom je tiež vyvolať diskusiu nad touto pálčivou témou, ktoré sa v českej spoločnosti podľa rôznych ukazovateľov týka až milióna obyvateľov, a formulovať aspoň niektoré návrhy na riešenie situácie.

Registračný formulár

Viac INFO