Tomas

Centrum Euroguidance spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás pozývajú na konferenciu “Národná cena kariérového poradenstva 2019”, na ktorej budú odovzdané ocenenia tohtoročným víťazom. Počas konferencie budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa so všetkými súťažnými príspevkami a spoznať ľudí, ktorí za nimi stoja. Po prvýkrát sa konferencia uskutoční za širšej medzinárodnej účasti. Príklady …

Národná cena kariérového poradenstva 2019 Čítajte viac »

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila Výzvu na podávanie súťažných návrhov v rámci iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností 2019 Súťaže sú určené pre príjemcov grantov v programe Erasmus+, t. j. pre organizácie, ktoré realizovali alebo realizujú projekt v programe Erasmus+ Kategórie sútaží: Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí – …

Súťaže v programe Erasmus+ 2019 Čítajte viac »

Vážené dámy, vážení páni, v mene projektového tímu TRACK-VET Programu Erasmus + si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom„Rozvíjanie, hodnotenie a overovanie prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom odbornom vzdelávaní a v systéme ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy – skúsenosti a riešenia šiestich európskych krajín“. Konferencia sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 (streda) od 10:00 v hoteli Saffron v Bratislave. Na konferenciu sa môžete registrovať tu: https://forms.gle/AVqJ6tJK7NwFo7h88 …

Medzinárodná konferencia o prierezových kľúčových kompetenciách Čítajte viac »

Pozývame Vás na slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ceny AIVD SR, ktoré sa bude konať 21. 10. 2019 od 10:00 vo Vedeckom Parku UK (Ilkovičova 8) v Bratislave. Stanovenie počtu a obsahu jednotlivých kategórií rovnako ako aj menovanie päťčlennej poroty zloženej z nezávislých odborníkov je každý rok úlohou …

Odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a ceny AIVD SR Čítajte viac »

Národné podporné stredisko EPALE (Česká republika) pri zahraničnej spolupráci so slovenským Národným podporným strediskom EPALE si Vás dovolujú pozvať na odbornú česko-slovenskou konferenciu na tému “Vzdelávanie dospelých na okraji – Ako na vzdelávanie tých, ktorí sa nevzdelávajú” Cieľom konferencie je otvoriť pomerne spomínanú tému stojacu na okraji záujmu spoločnosti, teda téma vzdelávania osôb, ktoré samy …

Vzdělávání dospělých na okraji – Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají Čítajte viac »

Pracovné raňajky so zástupcami mimovládnych organizácií pracujúcimi s nízko kvalifikovanými dospelými dňa 29. 10. 2019. Témou pracovného stretnutia sú pripravované odborné semináre, ktoré by sa mali konať v dňoch 20. a 21. 11. 2019 vo vybraných regiónoch Slovenska. Na regionálne semináre k vzdelávaniu dospelých boli pozvaní zástupcovia írskej organizácie AONTAS. Na regionálnych seminároch by mali hovoriť o ich prístupe k vzdelávaniu …

Pracovné raňajky Čítajte viac »

Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár, ktorý sa bude zaoberať úlohou celoživotného vzdelávania v regiónoch Slovenska. Túto tému riešime spolu s ďalšími multisektorovými partnermi v projekte podporenom z OP Efektívna verejná správa: TVORÍME MODERNÚ POLITIKU VZDELÁVANIA DOSPELÝCH. Projekt má za cieľ sformulovať návrhy na zabezpečenie vzdelávania dospelých v regiónoch tak, …

Príležitosti na vzdelávanie dospelých v Prešovskom a Košickom kraji Čítajte viac »

Otváracia konferencia Európskeho týždňa odborných zručností v SR dňa 23. 9. 2019 v Bratislave za účasti zahraničných a domácich expertov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Súčasťou konferencie bude prehliadka najlepších odborných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Fotogaléria

Centrum Euroguidance každoročne oceňuje organizácie a jednotlivcov, ktorí stoja za inšpiratívnymi službami a aktivitami v oblasti kariérového poradenstva.

Podujatie, ktoré sa snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku.

Tvorba vzdelávacích webinarov, video kurzov a produktov online vzdelávania – páni Ivan Sámel a Vladimír Homoľa pre Vás pripravili skvelý webinar.

Vzdelávanie pod názvom Šlabikár úspechu bude zamerané na efektívne formy a cesty propagácie. Organizátori (obce, mestá, OZ, NO a pod.) rôznych podujatí majú často problém spropagovať dané podujatia a taktiež majú problém s propagáciou svojej organizácie.

Štátny inštitút odborného vzdelávaniasi Vás dovoľuje pozvať na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018,ktorý sa bude konať v dňoch22. – 23. novembra 2018 v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave. 

Týždeň celoživotného poradenstva spája poskytovateľov celoživotného poradenstva na Slovensku, aby spolu predstavili verejnosti svoje služby a ich význam pre zvyšovanie kvality života jednotlivcov i rozvoj celej spoločnosti.

Vážení používatelia platformy EPALE, Národná podporná služba EPALE Slovensko vyhlasuje súťaž: BLOGER EPALE 2018 Súťažiť o titul blogera alebo blogerky EPALE 2018, môže ktokoľvek, kto: Je registrovaným používateľom/používateľkou, registrácia je možná tu: ec.europa.eu/epale/sk/ Pridá blogový príspevok v slovenskom jazyku v období od 11. 2018 do 31. 12. 2018 na platformu EPALE. Blogový príspevok je relevantný k téme celoživotného …

BLOGER EPALE 2018 Čítajte viac »