Európsky rok zručností

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

Otváracia konferencia Európskeho týždňa odborných zručností v SR dňa 23. 9. 2019 v Bratislave za účasti zahraničných a domácich expertov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Súčasťou konferencie bude prehliadka najlepších odborných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

Fotogaléria

pozvánka