Európsky rok zručností

Súťaže v programe Erasmus+ 2019

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila Výzvu na podávanie súťažných návrhov v rámci iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností 2019

Súťaže sú určené pre príjemcov grantov v programe Erasmus+, t. j. pre organizácie, ktoré realizovali alebo realizujú projekt v programe Erasmus+

Kategórie sútaží:

Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí – súťaž je určená realizátorom projektov vo všetkých sektoroch vzdelávania (školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých).

Kronika mobility/programu Erasmus+ v zahraničí – Kronika má originálnym a neopakovateľným spôsobom priblížiť nielen školu a program Erasmus+, ale hlavne samotné odborné vzdelávanie a prípravu u žiakov, resp. účastníkov projektu.

Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku – súťaž je určená pre realizátorov projektov vo všetkých sektoroch vzdelávania (školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých); podmienkou je, aby príjemca grantu organizoval zaujímavú aktivitu podporujúcu odborné vzdelávanie a prípravu, vrátane profesijného poradenstva.

Podrobné informácie nájdete v priloženej Výzve na podávanie súťažných návrhov, ako aj na národnej stránke iniciatívy.