FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Medzinárodná konferencia o prierezových kľúčových kompetenciách

Vážené dámy, vážení páni,

v mene projektového tímu TRACK-VET Programu Erasmus + si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom„Rozvíjanie, hodnotenie a overovanie prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom odbornom vzdelávaní a v systéme ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy – skúsenosti a riešenia šiestich európskych krajín“.

Konferencia sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 (streda) od 10:00 v hoteli Saffron v Bratislave.

Na konferenciu sa môžete registrovať tu: https://forms.gle/AVqJ6tJK7NwFo7h88

Predbežný program konferencie nájdete tu: https://www.nucem.sk/dl/4580/Program%20konferencie%20TRACK-VET.PDF

Viac informácií o konferencii nájdete tu:  https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/track-vet-erasmus

Návrat hore