FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Úvodné medzinárodné stretnutie k projektu WELLTO

WELLTO je nový medzinárodný projekt podporený v rámci programu Erasmus+, výsledkom ktorého bude príprava novej kvalifikácie Manažér wellness centra. Projekt realizuje konzorcium zložené zo 14 partnerských inštitúcií na Slovensku, v Bulharsku, Slovinsku, Lotyšsku a Nemecku.
Partneri sa poprvýkrát stretnú v bulharskej Sofii. Projekt podporí rozvoj nových kvalifkácií v odbore wellness turizmu.

Návrat hore