Ľubica Gállová

Nemôžete byť na podujatiach Európskeho týždňa odborných zručností v Helsinkách? Pozrite si ich online: 15. októbra – Európska aliancia pre učňovskú prípravu (European Alliance for Apprenticeships), sledujte TU  16. októbra – OVP pre všetkých, konferencia Zručnosti pre život (VET for ALL – Skills for Life Conference), sledujte TU   17. októbra – OVP v a …

Sledujte Európsky týždeň odborných zručností online! Čítajte viac »

WELLTO je nový medzinárodný projekt podporený v rámci programu Erasmus+, výsledkom ktorého bude príprava novej kvalifikácie Manažér wellness centra. Projekt realizuje konzorcium zložené zo 14 partnerských inštitúcií na Slovensku, v Bulharsku, Slovinsku, Lotyšsku a Nemecku. Partneri sa poprvýkrát stretnú v bulharskej Sofii. Projekt podporí rozvoj nových kvalifkácií v odbore wellness turizmu.