Európsky rok zručností

Stredoškolák – Hrdina remesla 2018 (20. ročník výstavy stredných škôl)

V dňoch 4. – 5. októbra 2018 sa v priestoroch výstaviska Expo Center, a. s, v Trenčíne bude konať jubilejný 20. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák – Hrdina remesla 2018.

Výstava už dvadsať rokov ponúka stredným odborným školám, gymnáziám či iným vzdelávacím inštitúciám a firmám v regióne výbornú príležitosť prezentovať svoju činnosť žiakom základných škôl. Tí sa zas vďaka výstave majú možnosť dozvedieť dôležité informácie o možnostiach ich ďalšieho študijného a kariérneho rastu. Okrem prezentácie stredných škôl je pre návštevníkov pripravený aj veľtrh pracovných príležitostí či bohatý sprievodný program plný kultúrnych vystúpení, odborných seminárov a súťaží.

Výstava bude zameraná na prezentáciu rôznych vzdelávacích oblastí, akými sú napríklad strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, odevníctvo, sklárstvo, umenie, ekonomika, poľnohospodárstvo, obchod a služby či iné odbory vyučované na stredných školách v Trenčianskom kraji. Na výstave sa budú spolu so strednými školami prezentovať aj zamestnávatelia poskytujúci žiakom škôl štúdium systémom duálneho vzdelávania. Počas výstavy bude pre žiakov základných škôl pripravený sprievodný program zameraný na preverenie ich manuálnych zručností. Najšikovnejší z nich budú odmenení zaujímavými cenami.

Ako novinku bude tento rok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne poskytovať služby tzv. mobilného kariérového centra, ktorého úlohou bude ponúkať pomoc pri voľbe ďalšieho štúdia, povolania či zamestnania, možnosť vyskúšať si metodiky poznávania vlastných predpokladov (schopností, osobnostných vlastností, profesionálnych záujmov, hodnôt, motívov) a informačný servis o možnostiach štúdia na stredných školách v Trenčianskom kraji.

Trenčianska regionálne komora SOPK pripravila pre návštevníkov NON-STOP kino “Moja budúcnosť”, ktoré bude premietať videoprezentácie: vesmír, nanosvet, príroda, technika, Industry 4.0, firmy zapojené do systému duálneho vzdelávania.

Počas výstavy bude prebiehať súťaž v kategóriách Top exponát, Najlepší umelecký exponát, Najlepší technický exponát z výrobkov študentov stredných škôl zúčastňujúcich sa výstavy a Cena publika za najkrajší výstavný stánok.

Počas oboch dní výstavy bude prebiehať autogramiáda významných osobností spoločenského a kultúrneho života – absolventov stredných škôl z Trenčianskeho regiónu.