Európsky rok zručností

Deň tvorivosti

Dňa 26.10.2018 sa v rámci európskeho týždňa odborných zručností uskutoční v priestoroch SOŠ – SzKI Šafárikova 56, Tornaľa Deň tvorivosti. V každom odbore prebehne súťaž s vopred stanovenými pravidlami (škola má 8 aktívnych odborov).  Víťazov určí laická porota. Výsledky kreatívnej tvorby budú sprístupnené širokej verejnosti. Návštevníci sa môžu aktívne zapojiť do výroby jednoduchých výrobkov. Pre záujemcov o štúdium budú pripravené aktivity, ochutnávky aj drobné prezenty.

Akciu ukončí defilé súťažiacich sprevádzané hudbou.

Viac info: SOS-SzKI Tornaľa