FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Súťaže v programe Erasmus+

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila Výzvu na podávanie súťažných návrhov v rámci iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností 2018 (5. – 9. november 2018).

Súťaže sú určené pre príjemcov grantov v programe Erasmus+, t. j. pre organizácie, ktoré realizovali alebo realizujú projekt v programe Erasmus+.

Súvisiaci obrázok

Kategórie sútaží:

  • Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí – súťaž je určená realizátorom projektov vo všetkých sektoroch vzdelávania (školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých).
  • Spolupráca medzi svetom vzdelávania a svetom práce pri transfere prvkov duálneho vzdelávania do slovenskej praxe v projektoch Erasmus+ – súťaž je určená pre realizátorov projektov v sektore odborného vzdelávania a prípravy.
  • Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku – súťaž je určená pre realizátorov projektov vo všetkých sektoroch vzdelávania (školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávanie dospelých); podmienkou je, aby príjemca grantu organizoval zaujímavú aktivitu podporujúcu odborné vzdelávanie a prípravu, vrátane profesijného poradenstva.

Podrobné informácie nájdete v priloženej Výzve na podávanie súťažných návrhov, ako aj na národnej stránke iniciatívy.

Návrat hore