FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Týždeň kariéry

Týždeň kariéry je iniciatíva Centra Euroguidance Slovensko v partnerstve so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorá nadväzuje na predchádzajúce ročníky Týždňa celoživotného poradenstva. Zmeneným názvom chceme ešte viac zdôrazniť poslanie Týždňa kariéry – a tým je predstavenie a propagácia služieb kariérového a celoživotného poradenstva širšej verejnosti.

Prečo? Aby ľudia spoznali, že kariérové poradenstvo existuje, čo sa za ním skrýva a ako pre nich môže byť prospešné. Zviditeľnime svoje služby a ponuku kariérového a celoživotného poradenstva čo najširšiemu publiku! Témou v tomto roku je rodina a kariéra.

Kto? Všetci poskytovatelia celoživotného poradenstva. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, základné, stredné a vysoké školy, výchovní poradcovia, poradcovia z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, súkromní kariéroví poradcovia a všetci, ktorí poskytujú služby v oblasti celoživotného poradenstva

Ako? Prostredníctvom podujatí na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Diskusie, prednášky, interaktívne workshopy, ukážkové stretnutie s kariérovým poradcom, listy rodičom, veľtrhy príležitostí – existuje veľa možností, ako ukázať ľuďom, že celoživotné poradenstvo sa týka aj ich!

Kde? Všade, kde sa dá. Na námestí vo Vašom meste, v kaviarni, škole či centre voľného času, na úrade práce či v miestnej knižnici. Našou snahou je, aby sa tento týždeň preniesli aktivity kariérového poradenstva čo najbližšie k ľuďom. Aby ich nemuseli sami vyhľadávať, a stretli sa s nimi tam, kde sa bežne pohybujú.

Kedy? Predovšetkým v týždni 5.-11.11., registrovať však môžete všetky podujatia konajúce sa počas novembra 2018. Tento termín nadväzuje na Európsky týždeň odborných zručností.

A prečo práve vy? Aby ste využili pre svoje podujatie spoločnú značku Týždňa kariéry a stali sa súčasťou veľkej siete poskytovateľov služieb celoživotného poradenstva. Spropagujte vaše podujatia a zviditeľnite ich na webovej stránke Týždňa kariéry!

Viac na stránkach http://tyzdenkariery.sk/o-tyzdni-kariery/
alebo priamo na stránkach www.tyzdenkariery.sk

Návrat hore