Európsky rok zručností

Sledujte Európsky týždeň odborných zručností online!

Nemôžete byť na podujatiach Európskeho týždňa odborných zručností v Helsinkách? Pozrite si ich online:

15. októbra – Európska aliancia pre učňovskú prípravu (European Alliance for Apprenticeships), sledujte TU 

16. októbra – OVP pre všetkých, konferencia Zručnosti pre život (VET for ALL – Skills for Life Conference), sledujte TU  

17. októbra – OVP v a pre Svetovú konferenciu (VET in and for the World Conference), sledujte TU

17. októbra – Slávnostné odovzdávanie ocenení excelentnosti v OVP (Vocational Excellence Award Nominees Celebration), sledujte TU

18. októbra – Záverečná konferencia, sledujte TU