Európsky rok zručností

Odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a ceny AIVD SR

Pozývame Vás na slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ceny AIVD SR, ktoré sa bude konať 21. 10. 2019 od 10:00 vo Vedeckom Parku UK (Ilkovičova 8) v Bratislave.

Stanovenie počtu a obsahu jednotlivých kategórií rovnako ako aj menovanie päťčlennej poroty zloženej z nezávislých odborníkov je každý rok úlohou Výkonného výboru AIVD SR. V roku 2019 bude Cena AIVD SR udelovaná v piatich kategóriách:

  • Vzdelávací projekt
  • Prínos v oblasti vzdelávania dospelých
  • Popularizácia vzdelávania dospelých
  • Samospráva
  • Age Management

Registrovať sa na podujatie môžte tu -> Registračný formulár

Pozvánka