Európsky rok zručností

Objav svoje zručnosti

Dňa 8. 11. 2018 od 8:00 v priestoroch Strednej odbornej školy Pruské budú prebiehať tvorivé dielne zamerané na objavenie zručností v kreatívnom tvorení, vo floristike a cukrárstve. Cieľom podujatia s názvom “Objav svoje zručnosti” je prezentovať školu, jej odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sú zamerané na odbornú prípravu žiakov v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, potravinárstva a rozvoja vidieka.

Už spomínaným názvom „Objav svoje zručnosti“ chceme objaviť talent, zručnosti žiakov a podčiarknuť dôležitosť odborného vzdelávania a prípravy. Svojimi aktivitami v tomto ročníku podujatia chceme žiakov základných škôl motivovať k správnemu výberu svojho povolania a vzbudiť záujem o odborné vzdelávanie a prípravu.

Stredná odborná škola Pruské