Európsky rok zručností

EPALE REGIO BB

EPALE REGIO je séria podujatí, ktoré napomáhajú šíreniu informácií o možnostiach a metódach moderného vzdelávania dospelých na Slovensku. Prvé zo série jesenných podujatí je seminár v Banskej Bystrici, ktorý sa koná 08.11.2018, od 10:00, v priestoroch Univerzita Mateja Bela. Podujatie organizuje národná podporná služba EPALE (ŠIOV) v spolupráci s AIVD a Univerzitov Mateja Bela.

PROGRAM

Predstavenie možností Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe (EPALE)

Spolupráca a partnerstvá vo vzdelávaní dospelých

Mgr. Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR 

Gamifikácia vo vzdelávaní dospelých

 

Mgr. Oliver Šimko, gamification designer Luducrafts

Miesto konania: Univerzita Mateja Bela, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica