Európsky rok zručností

Inštruktážny seminár k príprave prihlášok Erasmus+, KA1

Inštruktážny seminár k príprave prihlášok – kľúčová akcia 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Seminár je určený organizáciám, ktoré pripravujú mobilitný projekt KA1 v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy alebo vzdelávania dospelých, a plánujú ho predložiť do národnej agentúry SAAIC k termínu 5. 2. 2019.

  • 4. decembra 2018
    v Košiciach, v priestoroch hotela Yasmin, Tyršovo nábrežie1, Košice
  • 5. decembra 2018
    v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Športová 2, Žilina
  • 7. decembra 2018
    v Bratislave, v priestoroch hotela Falkensteiner, Pilárikova 5, Bratislava

Program
9:00 – 9:30 Registrácia
9:30 – 11:00 Práca v troch paralelných skupinách podľa sektorov I
– Kľúčová akcia 1 – špecifiká sektora
– Prezentácia projektu KA1 – príklad dobrej praxe
– Diskusia
11:00 – 11:30 Prestávka
11:30 – 13:30 Práca v troch paralelných skupinách podľa sektorov II
– Technické aspekty prihlášky
– Opis projektu a tvorba rozpočtu
– Diskusia

Praktické informácie:
Účasť je potrebné potvrdiť podľa miesta konania na:
http://erasmusplus.sk/registracia/instruktaz_KA1_1_19
najneskôr do 27. 11. 2018.

Potvrdzujúci e-mail o zaregistrovaní Vám príde po celkovom ukončení registrácie dňa 28.11. 2018, ktorým sa preukážete pri vstupe na konferenciu. Vstup zaručujeme len zaregistrovaným účastníkom. Každý účastník sa prihlasuje pod svojou e-mailovou adresou.

pozvánka: https://lnk.sk/HITZ