Európsky rok zručností

5. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

Obchodná akadémia Sereď v mesiaci december (5. 12. 2018, termín bude ešte upresnený) organizuje 5. kontraktačný veľtrh cvičných firiem, ktorého sa zúčastnia firmy z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja.  Veľtrhu sa zúčastňujú aj firmy z družobnej školy z Rakúska. Veľtrh je zameraný hlavne na prezentáciu firiem nielen navzájom ale i pre žiakov ZŠ v Seredi. Veľtrh je organizovaný v spolupráci s mestom Sereď a za podpory SCCF. Okrem uvedeného veľtrhu škola v mesiaci December organizuje i prezentácie firiem žiakov 4. ročníka školy.