Európsky rok zručností

Deň otvorených dverí

V súvislosti s Európskym týždňom odborných zručnosti, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, www.csose.sk , organizuje prezentáciu školy a slovenského odborného vzdelávania organizovaním dní otvorených dverí 07. novembra 2018 a 06. februára 2019 od 8.00 do 14.00 h.

Škola bude prezentovať svoje odbory:

  • 4-ročné študijné odbory denného štúdia:

2682 K mechanik počítačových sietí

2697 K mechanik elektrotechnik

3447 K grafik digitálnych médií,

  • 4-ročné študijné odbory diaľkového štúdia:

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií,

  • 3-ročný učebný odbor diaľkového štúdia:

2683  H 03 – elektromechanik- úžitková technika

  • 2-ročný študijný odbor diaľkového štúdia:

2675 L 03 – elektrotechnika – nadstavba po trojročnom odbore.

 

V rámci dní otvorených dverí budú ponúkané tvorivé dielne pre žiakov ZŠ :

  • grafický návrh vlastného motívu potlače trička / budú vyžrebované 3 návrhy a žiakom poslané vyhotovené tričká/
  • osádzanie a spájkovanie súčiastok, zhotovenie jednoduchého elektrického zapojenia – blikač /zhotovený výrobok si môže žiak ponechať/
  • skladanie počítača – montáž jednotlivých častí;

 

prezentácia projektu ” Future me” firmy DELL; zápis do krúžku mladého elektrotechnika pre žiakov ZŠ.

Informačný leták na stiahnutie tu .