FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

EPALE REGIO PO

EPALE REGIO je séria podujatí, ktoré napomáhajú šíreniu informácií o možnostiach a metódach moderného vzdelávania dospelých na Slovensku. Druhé zo série jesenných podujatí je seminár v Prešove, ktorý sa koná 15.11.2018, od 11:00, v priestoroch Prešovskej univerzity. Podujatie organizuje národná podporná služba EPALE (ŠIOV) v spolupráci s AIVD a Prešovskou univerzitou.

Témy podujatia:

  • Predstavenie možností Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe (EPALE)
  • Akreditácia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania
  • Spolupráca a partnerstvá vo vzdelávaní dospelých

Miesto konania:

Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, 17. novembra 1, Prešov, zasadačka dekana FHPV

Účasť na seminári je možná iba pre registrovaných používateľov platformy EPALE (www.ec.europa.eu/epale/sk/). Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 10.11.2018 prostredníctvom on-line registračného formulára.

 

Návrat hore