FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Deň otvorených dverí

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach, zorganizuje sériu udalosti od 9 novembra 2018. Na škole sa 9.11.2018 uskutoční Deň otvorených dverí, kedy sa škola premení na otvorený výstavný priestor dostupný širokej verejnosti. Študenti školy budú informovať verejnosť o možnostiach štúdia na škole (na škole je v súčasnosti 11 odborov – medzi nimi inovatívne odbory ako napr. digitálna maľba – koncept art alebo dizajn digitálnych aplikácii.) Študenti budú taktiež informovať o predošlých úspešných mobilitách odborného vzdelávania v zahraničí cez projekt Erasmus+ (2015, 2016, 2018). V galerijnom priestore Rotunda sa uskutoční výstava študentských prác, ktoré vznikli na odbornom vzdelávaní Erasmus+ v čase od 9.9.-29.9.2018.