FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Workshop “Zážitky spájajú mladých”

Súkromná spojená škola EDURAM (Krompachy) organizuje spolu so Strojníckou fakultou, Katedrou robotiky Technickej univerzity v Košiciachzástupcami firiem, s ktorými spolupracuje v rámci odborného výcviku v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 workshop s názvom “Zážitky spájajú mladých.”  

Aktivita je určená najmä žiakom 9. ročníka, ale aj pre širšiu verejnosť. Škola sa rozhodla namiesto tradičného dňa otvorených dverí zaujať žiakov a verejnosť takouto netradičnou aktivitou, a ukázať žiakom čaro odborného vzdelávania. V rámci workshopov majú účastníci možnosť získať nové poznatky a zručnosti z rôznych odborov a zameraní. Workshop bude prebiehať formou stanovísk.

Miesto konania:

Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy.