FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Učebnica úspešnej propagácie

Vzdelávanie pod názvom Šlabikár úspechu bude zamerané na efektívne formy a cesty propagácie. Organizátori (obce, mestá, OZ, NO a pod.) rôznych podujatí majú často problém spropagovať dané podujatia a taktiež majú problém s propagáciou svojej organizácie.

Je potrebné, aby poznali tie najrozličnejšie spôsoby, ktorými je možné osloviť a hlavne zaujať verejnosť. Vedomosti, ktoré účastníci tohto vzdelávania získajú, budú môcť využiť naplno vo svojej práci, či už pri organizovaní akéhokoľvek podujatia, alebo pri prezentovaní svojich organizácií. V rámci vzdelávania sa naučia ako správne osloviť verejnosť a dostať sa do povedomia spoločnosti.

Udalosť sa koná v Žiari nad Hronom.

Kontaktná osoba:

Ing. Miroslava Rosenbergová

Telefón: 045/678 13 06

Email: pos.spev@gmail.com

VIAC INFO –> https://www.osvetaziar.sk

Návrat hore