FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

BLOGER EPALE 2018

Vážení používatelia platformy EPALE,

Národná podporná služba EPALE Slovensko vyhlasuje súťaž: BLOGER EPALE 2018

Súťažiť o titul blogera alebo blogerky EPALE 2018, môže ktokoľvek, kto:

  • Je registrovaným používateľom/používateľkou, registrácia je možná tu: ec.europa.eu/epale/sk/
  • Pridá blogový príspevok v slovenskom jazyku v období od 11. 2018 do 31. 12. 2018 na platformu EPALE.
  • Blogový príspevok je relevantný k téme celoživotného vzdelávania v rozsahu 500 – 3 500 slov

Odmenou pre troch víťazov bude bezplatná účasť na konferencii „Stát a vzdelávaní dospělých,“* ktorá sa koná pri príležitosti stého výročia prijatia zákona č. 67/1919 Sb. O organizácii ľudových kurzov občianskej výchovy, dňa 7. 2. 2019, Senovážné nám. 872/25, Praha 1. Víťazom súťaže bude taktiež poskytnuté ubytovanie v ***hoteli a náhrada cestovných nákladov.**

 

Víťazi budú vyhlásení 21. 1. 2019

Organizátori súťaže sú:

  • EPALE Slovensko
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

*Konferenciu organizuje Asociace institucí vzdělávaní dospělých ČR, Národné osvetové centrum, Národní institut pro další vzělávání, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých SR a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

**Náklady účastníkov konferencie budú hradené z grantu Erasmus+, projekt  NSS EPALE Slovensko.