FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Gratulujeme výhercom súťaže

ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME - INŠPIRUJME!

Súťažilo sa v 2 kategóriách a porota vybrala

Veľká vďaka patrí všetkým zapojeným do súťaže a držíme vám palce v ďalšom úsilí! Špeciálna vďaka patrí našim partnerom, ktorí dali ceny do súťaže: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenská sporiteľňa, a.s./Akadémia sociálnej ekonomiky, Rozbehnisa, Junior Achievement a Green Foundation.

Kategória malé firmy/podniky/sociálne podniky

1. miesto

Baterkáreň

Simona Hlaváčová

„Baterkáreň je reuse centrum, ktoré vo svojich aktivitách snúbi pomoc komunite, udržateľnosť a princípy cirkulárnej ekonomiky, a dobrovoľníctvo. Naše aktivity propagujú ochranu životného prostredia (šírenie osvety, usporadúvanie prednášok a stretnutí), prakticky vedú komunitu k udržateľnosti (swapy, charitatívny second hand, Barter market) a umožňujú ľuďom jednoducho a prakticky pomáhať cez zbierky a podporné podujatia. Snažíme sa ľuďom aktívne komunikovať kde ich pomoc skončí, podporujeme ostatné združenia - cez finančné či materiálne zbierky a propagáciu, pretože veríme, že len spoločnými silami dokážeme viac.“

2. miesto

Waki Vaky

Dominika Podolanová

„Myslím si, že firmy by mali slúžiť ľuďom a zameriavať svoje aktivity tak, aby neškodili ani svojmu okoliu, ani životnému prostrediu. My sme v našom podnikaní chceli robiť niečo zmysluplné, preto sme sa rozhodli pre upcykláciu textilu. Textilný odpad totižto predstavuje veľkú pohromu pre naše okolie a pritom textil ako materiál si dokáže udržať svoje vlastnosti veľmi dlho, preto sa z neho dá vyrábať znova a znova. Snažíme sa motivovať a edukovať o dôležitosti upcyklácie a znižovania textilného odpadu. Robíme prednášky, workshopy, organizujeme swapy. Takto šírime myšlienku upcyklácie ďalej a podporujeme tak ekologické správanie v komunite.“

3. miesto

Včelobal

Martin Gábor

„Včelobal sa zameriava na vývoj a výrobu voskovaných obrúskov, vakov a podpaľačov. Na výrobnom procese sa podieľajú aj dôchodcovia a zdravotne znevýhodnení. Našimi výrobkami sa snažíme zasiahnuť celé spektrum spoločnosti od detí po seniorov, pričom chceme prostredníctvom voskovaných obrúskov zvýrazniť obmedzenie používania umelých obalov v domácnostiach. Pomocou sociálnych sietí sa snažíme poukazovať na environmentálne pozitíva ľudskej činnosti, rovnako ako aj na negatíva. Formou spolupráce podporujeme neziskové organizácie, ktoré sa venujú ochrane prírody. Taktiež podporujeme študentské aktivity v oblasti ochrany prírody.“

Kategória študenti

1. miesto

REN Slovakia

Alex Blandón

„Firmu sme zakladali so zámerom vzdelávania sa v oblasti podnikania, no veľmi rýchlo to prerástlo do snahy ukázať svetu, čo všetko sa dá už v študentskom veku dokázať. Ukázali sme Slovensku, že vďaka silnej motivácii sa aj počas ťažkej situácie dá profitovať a viesť úspešnú firmu s ekologickým a sociálnym zámerom. Počas počiatočného obdobia sme primárne skúsenosti a znalosti dostali od našej pani profesorky - to bola základná cenotvorba, marketing, vytvorenie podnikateľského plánu atď. Čo sa týka praktických znalostí, tak tie sme zbierali počas celej doby podnikania.“

2. miesto

Easy Way Fyto

Anna Fečáková

„Rozhodnutie založiť cvičnú firmu vyplynulo to z nášho študijného programu na SOŠ polytechnickej - vyskúšať si podnikanie v školských laviciach. Učíme sa skúsenosťou a našou dobrou učiteľkou je Ing. Anna Fecáková - už niekoľko rokov zanietená učiteľka cvičných firiem na škole. Naše podnikanie je ekologické, pestovaním a spracovaním bylín a liečivých rastlín sme vytvorili bezodpadovú technológiu na prevádzke, všetky odpady kompostujeme.
U našich zákazníkov vyvolávame svojimi produktami potrebu starať sa o svoje zdravie a potrebu pestovať zdravý životný štýl a zlepšovanie života jednotlivcov ale aj celých rodín.“

3. miesto

M. A. D. , JA firma

Šimon Bútora

„Naša Junior Achievement firma M.A.D. Vám prináša zaujímavú ponuku- viacúčelový podstavec pod monitor a notebook. Je vyrobený z prírodného materiálu - dreva a slúži na zabezpečenie optimálnej výšky obrazovky. JA firma M. A. D. pôsobí na Spojenej škole, Tokajícka 24, Bratislava, v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n. o. Počas realizácie projektu získame praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti podnikania zážitkovým spôsobom. Ponuku výrobkov orientujeme nielen na trh spolužiakov a ostatného osadenstva školy, rodinných príslušníkov a známych, ale aj návštevníkov nášho hlavného mesta.“