FESTIVAL ZRUČNOSTÍ

Matúš Stračiak - správca Green Foundation

„Trvalo udržateľné podnikanie vyžaduje mentálne a praktické zapojenie všetkých subjektov v reťazci - investora, podnikateľa, spotrebiteľa, ale aj štátu. S každým z nich je potrebné komunikovať o výhodách a pozitívnych dopadoch tohto úsilia. Najlepším podkladom pre argumentáciu o nevyhnutnosti zeleného a trvalo udržateľného podnikania sú príklady dobrej praxe realizovaných projektov a inšpiratívne myšlienky, ktoré musíme intenzívne zdieľať.“

Ingrid Ludviková - Zastúpenie EK na Slovensku

„Celý svet, vrátane Európy, čelí výzvam v oblasti životného prostredia v dôsledku zmien klímy. Európskou odpoveďou na tieto výzvy je zelená dohoda - rastová stratégia, ktorá je zároveň šetrná k našej planéte. Súťaž „ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME - INŠPIRUJME!“ je skvelým príkladom toho, ako prispieť k udržateľnému rastu na miestnej úrovni, pretože dáva malým a stredným podnikom príležitosť ukázať, ako vedia v praxi spojiť rozvoj komunity a zároveň chrániť životné prostredie. Nás veľmi teší, že v konečnom dôsledku budeme víťazmi tejto súťaže všetci - žijúci na zdravej planéte. “

Eva Vargová - riaditeľka vzdelávacej organizácie

„Junior Achievement Slovensko sa venuje rozvoju podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti už 28 rokov na Slovensku a 100 rokov vo svete. Vítame túto skvelú iniciatívu, ktorá podporuje rozvoj mladých podnikateľov a dáva priestor študentským firmám prezentovať svoje inovatívne podnikateľské produkty a služby. Teší nás, že mladí podnikatelia si už v školských laviciach uvedomujú urgenciu ochrany životného prostredia a prinášajú na trh efektívne riešenia. Veríme, že sa do súťaže prihlásia šikovní mladí podnikatelia a študentské firmy, ktorých je na Slovensku stále viac i vďaka Junior Achievement.“

Richard Fekete - špecialista senior pre neziskový sektor a subjekty sociálnej ekonomiky

„Jedným z hlavných cieľov nášho oddelenia je pomoc sociálne zameraným projektom a zmierňovanie dopadov chudoby na Slovensku a v tejto téme majú sociálne podniky významné zastúpenie. Vytvárajú pracovné miesta a zamestnávajú zraniteľné a znevýhodnené skupiny ľudí. Ako banka nevieme a ani nechceme prebrať ich úlohu, ale dokážeme im v nej pomôcť tým, čo nám ide najlepšie. Financovaním.“

Juraj Kováč - Zakladateľ Rozbehni sa

„V 21. storočí sa trh práce mení a je pravdepodobné, že mladí ľudia nenájdu len tak ľahko prácu svojich snov. Preto vnímame v Rozbehni sa! ako je dôležité podporiť každú iniciatívu, ktorá ich podporí v tom, aby si ju vedeli vytvoriť sami.“

Ľubica Gállová - vedúca Odboru európskych politík

„Našou súťažou sa snažíme podporiť rozvoj podnikateľskej zručnosti ako jednej z kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ktorá je založená na kreativite, kritickom myslení, iniciatívnosti, riešení problémov a vytrvalosti. Sociálny a ekologický rozmer predstavujú piliere udržateľnosti a potreby, ktoré si žiadajú súčasné zmeny v spoločnosti i na trhu práce.“