Európsky rok zručností

INFO

November sa na európskej úrovni už tradične nesie v znamení zručností. Zručností, ktoré človek potrebuje pre úspešné pôsobenie v zamestnaní a napĺňajúcu profesionálnu dráhu, ale aj zručností pre spokojný a vyrovnaný život.

Európska komisia počas prvého novembrového týždňa venuje zvýšenú pozornosť tejto téme a upozorňuje na význam odborného vzdelávania vo všetkých etapách života prostredníctvom Európskeho týždňa odborných zručností. Počas tohto týždňa sa v celej Európe konajú rôzne konferencie, vzdelávacie podujatia, kampane, prezentácie, dni otvorených dverí, súťaže a iné aktivity, ktorých ústrednou témou je odborné vzdelávanie a rozvoj odborných zručností.

V roku 2018 sa Európsky týždeň odborných zručností koná 5. – 9. novembra a jeho hlavné podujatia prebehnú vo Viedni.

Téma celoživotného vzdelávania na Slovensku, a odborného vzdelávania a prípravy počas celého života, je vysoko aktuálna s narastajúcou dynamikou trhu práce, meniacimi sa podmienkami a napredujúcimi technológiami. Štátny inštitút odborného vzdelávania podporuje myšlienku Európskeho týždňa odborných zručností a počas celej jesene Vám bude ponúkať prehľad podujatí, organizovaných slovenskými inštitúciami. Pripojte sa k nám a podporte význam odborných zručností!