Európsky rok zručností

ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME - INŠPIRUJME

Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

Prispieva vaše podnikanie k rozvoju miestnej komunity a navyše má aj pozitívny prístup  k ochrane životného prostredia? Máte chuť zapojiť sa do súťaže so svojím príbehom a inšpirovať ostatných?

Ak áno, máte šancu vyhrať zaujímavé ceny, ktoré poskytli naši partnerské organizácie Slovenská sporiteľňa, a. s., Green Foundation, Rozbehni sa, Junior Achievement Slovakia a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré sa snažia reagovať na potreby malých podnikateľov, či už vo forme mentoringu, kurzov, alebo zaujímavých finančných produktov.

Zapoj sa do súťaže a zviditeľni svoje podnikanie!

8. júla - 30. septembra 2020

Kto sa môže zapojiť?

Kategória 1: študentské/cvičné firmy založené a riadené žiakmi stredných škôl v SR

Kategória 2: živnostníci, malé podniky a sociálne podniky v SR (do 20 zamestnancov)

Ako sa zapojiť?

Povedzte nám o sebe a o svojom podnikaní. Zašlite nám stručné, jasné a kreatívne odpovede na nasledujúce otázky

Prečo ste sa rozhodli založiť svoj podnik/firmu? Čo všetko ste sa museli v začiatkoch naučiť a ako ste získavali potrebné vedomosti a zručnosti?

Ako Vaše podnikanie pomáha zlepšovať životné prostredie? ( recycling, up cycling, cirkulárna ekonomika, etc. ) Prečo ste sa rozhodli pre takéto zameranie Vášho podniku?

Ako Vaše podnikanie 

podporuje rozvoj miestnej komunity?

Výhry pre študentov

Rozbehni sa: 2 videokurzy s mentoringom Ako nájsť a vybrať dobrý biznis nápad.

Junior Achievement Slovakia: mentoring od top odborníkov z oblasti podnikania a biznisu, napríklad z radov našich VIP partnerov.

                    JA Slovensko – správna rada             JA Slovensko – partneri             JA Slovensko – úspešní absolventi

Účasť na 1-2 dňových seminároch z oblasti podnikania, rozvoja mäkkých zručností, ekonomického myslenia, finančnej gramotnosti a rôznych odborných školení.

E-knihy:       Tomáš Sedláček: Ekonómia dobra a zla

                     Tomáš Baťa: Úvahy a projevy

                     Učebnica podnikateľského vzdelávania – “Kvalitní v škole – úspešní v živote”

Štátny inštitút odborného vzdelávania: účasť 2 zástupcov víťaznej cvičnej firmy na návšteve EÚ inštitúcií v Bruseli/odbornom podujatí v zahraničí (návšteva bude pripravená na mieru pre výhercu po úplnom uvoľnení obmedzení v EÚ koncom roka 2020, resp. v priebehu 2021).

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Balíčky plné prekvapení.

Výhry pre malé podniky

Green Foundation: kvartálny mentoring Green Foundation v oblasti realizácie svojho spoločensky zodpovedného projektu, kvartálne flexibilné členstvo pre 1 osobu v zdieľanom pracovnom priestore nadačného domu Búdka 22.

Slovenská sporiteľňa, a.s.: konzultácia k podnikateľskému plánu, úver s najvýhodnejšími podmienkami pri preukázaní sociálneho dopadu.

Štátny inštitút odborného vzdelávania: účasť 2 zástupcov víťazného podniku na návšteve EÚ inštitúcií v Bruseli/odbornom podujatí v zahraničí (návšteva bude pripravená na mieru pre výhercu po úplnom uvoľnení obmedzení v EÚ koncom roka 2020, resp. v priebehu 2021).

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Balíčky plné prekvapení.

 

S najlepšími 3 z každej kategórie natočíme promo videá!