Európsky rok zručností

Cieľom Týždňa, ktorý sa v roku 2022 koná v rámci Európskeho roka mládeže, je predstaviť mnohé

príležitostí, ktoré môže odborné vzdelávanie a príprava poskytnúť mladým ľuďom a dospelým, a hodnotu, ktorú odborné vzdelávanie a príprava prináša hospodárstvo a budúcnosť práce a zručností. Tohtoročnou témou je odborné vzdelávanie a príprava a prechod na obnoviteľné zdroje, ktorý je v súlade s víziou Európskej komisie stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, ako sa uvádza v dokumente Európskej zelenej dohode.

V rámci týždňa sa do centra dostane podpora  zručností. Aké nové zručnosti budeme potrebovať, aby sa nám darilo v prostredí, ktoré chráni cenné zdroje Zeme? Akú úlohu môže zohrávať odborné vzdelávanie a príprava pri zabezpečovaní udržateľného prechodu pre všetkých?

Pridajte sa k nám na šiestom ročníku Európskeho týždňa odborných zručností – každoročného týždňa oslavujúceho všetky najlepšie postupy v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP), na ktorom predstavíme podujatia miestnych, regionálnych a národných organizácií – a ďalších partnerov v oblasti OVP.

Tento rok sa týždeň bude konať 16. – 20. mája v celej Európe a jeho hlavnou témou bude odborné vzdelávanie a príprava a prechod na obnoviteľné zdroje. Táto téma je v súlade so záväzkom Európskej komisie podniknúť všetky potrebné kroky na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, známym ako Európska zelená dohoda. Podujatia organizované Európskou komisiou sa budú konať 18. – 19. mája 2022 – vrátane vlajkovej lode VET Excellence Awards (18. mája).

Zapojte sa: Ako sa môžete zapojiť do Európskeho týždňa odborných zručností?

Môžete sa zúčastniť na podujatí alebo prepojiť svoje podujatie s Týždňom – buď počas samotného Týždňa, alebo kedykoľvek pred ním alebo po ňom. Poskytneme vám nespočetné množstvo zdrojov a informácií, ktoré vám pomôžu pri propagácii. Môžete tiež nominovať a hlasovať v súťaži VET Excellence Awards a podelľte sa o svoj príbeh v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a inšpirovať tak viac ľudí: #ObjavteSvojTalent a spoznajte #EUVocationalSkills.

Aktivity organizované na národnej úrovni 

Národným kontaktným bodom Európskeho týždňa odborných zručností 2022/ŠIOV:

Všetky aktivity si môžete pozrieť a zapojiť sa na : Podujatia – Kvalita v odbornom vzdelávaní (okvalite.sk)

Národnou agentúrou Erasmus+ : Národná súťaž “Túlavá palica” – Erasmusplus Slovensko

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje pri príležitosti 6. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností národnú súťaž „Túlavá palica“. Názov vychádza z jedného zo symbolov putovania tovarišov po Európe – putovnej palice. Tá zároveň symbolizuje ekologický spôsob dopravy. Cieľom súťaže je podpora zelených zručností získaných v rámci OVP.

Zapojiť sa do nej môžu organizácie, ktoré realizovali, resp. realizujú, projekty v programe Erasmus+ v sektore OVP. Záujemcovia pripravia videopríbeh, v ktorom predstavia, ako uchopili tému ochrany životného prostredia v projekte Erasmus+. Súťaž trvá do 31. októbra 2022.

Zo zaslaných videopríbehov vyberie porota tri najinšpiratívnejšie. Víťazný tím vyhrá výlet do Bruselu spojený s informačno-študijnou návštevou inštitúcií Európskej únie. Tímy umiestnené na 2. a 3. mieste získajú poukaz na cestovanie vlakom po Európe. Viac informácií sa dozviete na stránke národnej súťaže.