Európsky rok zručností

ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME - INŠPIRUJME

Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

Zapoj sa do súťaže, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci
Európskeho týždňa odborných zručností 2020!