Európsky rok zručností

EURÓPSKY ROK ZRUČNOSTÍ

Pracovná sila s požadovanými zručnosťami prispieva k udržateľnému rastu, vedie k väčšej inovácii a zlepšuje konkurencieschopnosť podnikov. Kvalifikovaní pracovníci majú lepšie pracovné príležitosti, ako aj širšie možnosti plne sa zapojiť do spoločnosti. To je kľúčové pre zabezpečenie toho, aby hospodárske oživenie, ako aj ekologický a digitálny prechod boli sociálne spravodlivé a férové.

Európsky rok zručností kladie zručnosti do centra pozornosti. Cieľom tohto roka je pomôcť ľuďom získať správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta a pomôcť spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, riešiť nedostatok zručností v EÚ.

Predstavením možností a činností v oblasti rozvoja zručností v celej Európe, podporou jednoduchšieho uznávania kvalifikácií v zahraničí, spojením organizácií a ľudí, aby sa podelili o svoje skúsenosti a poznatky, a stanovením spôsobov, ako môžu pomôcť iniciatívy EÚ a možnosti financovania.

Podujatia a informačné kampane sa budú konať v celej EÚ. Dúfame, že medzi nimi bude aj tá vaša.

Inšpirujte sa, zapojte sa, získajte zručnosti!

V prípade, že realizujete aktivity, ktoré súvisia s podporou rozvoja zručností pre život, je možnosť ich zaregistrovať