Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa realizuje každoročne už piaty krát a jej hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

 

Mottom iniciatívy je Objav svoj talent!

 

Hlavné podujatie tento rok bude mať kombinovanú formu – bude prebiehať v Berlíne od 09. do 13. novembra 2020 za účasti niektorých účastníkov, ako aj online v rámci celej EÚ, počas ktorej si budú rôzni účastníci vymieňať svoje názory, skúsenosti a  príklady dobrej praxe.

 

Hlavnou témou roku 2020 je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP!“ v súlade s prioritami Komisie v oblasti „Európska zelená dohoda“ a „Európa pripravená pre digitálny vek“.

Cieľmi Týždňa sú

– ukázať a propagovať, akým spôsobom môže OVP pomôcť mladým ľuďom a dospelým “objaviť svoj talent”,

– demonštrovať zamestnávateľom enormné benefity v oblasti investovania do ľudských zdrojov prostredníctvom podpory počiatočnej prípravy mladých ľudí, ako aj cesty zvyšovania úrovne zručnosti dospelých,

– zvyšovať povedomie o Európskom týždni odborných zručností prostredníctvom dosiahnutých úspechov počas minulých ročníkov.

Talent má každý bez ohľadu na vek alebo prostredie, z ktorého pochádza. OVP pomáha  s rozvojom praktických zručností, vedomostí a kompetencií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie úspechu na trhu práce a v spoločnosti.

Fakty a štatistky

 – pomer zamestnaných súčasných absolventov OVP v Európe je 78,9 %

ZDROJ: Eurostat – Employment rates of recent graduates, str. 2

– 10,8 % európskej populácie vo veku od 25 do 64 sa aktívne zúčastňuje vo vzdelávaní dospelých (2019). 

ZDROJ: Eurostat – Adult learning statistics

 

 

 – 60 % absolventov OVP si nájde svoju prvú prácu v rozpätí jedného mesiaca od ukončenia ich štúdia (80 % po šiestich mesiacoch) (2018)

ZDROJ: A guick guide to EU action on vocational education and training, str. 11

– pandémia COVID-19 vystupňovala existujúcu medzeru vo využívaní digitálnych nástrojov, s čím súvisia veľké rozdiely v daných zručnostiach  . 

ZDROJ: EuropeanSkills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, str. 1

 

ZAPOJTE SA AJ VY!

AKO?

Zdieľajte svoj príbeh

⇒ Určite exituje mnoho úspešných príbehov, ktorými by ste mohli inšpirovať budúcich študentov na ich ceste k odbornému vzdelávaniu a rozvoju zručností. Zdieľajte ich na webovej stránke Komisie, ktorá je vytvorená pre túto iniciatívu.

Zaregistrujte svoje podujatie

⇒ V prípade, že organizujete podujatie na podporu Európskeho týždňa odborných zručností, zaregistrujte sa na stránke Komisie. Po registrácii dostanete propagačné materiály na podporu zviditeľňovania vašej aktivity, a stanete sa oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

Spolupracujte

⇒ Komisia každý rok menuje ambasádorov OVP za každú krajinu. Minulý aj tento rok je našou ambasádorkou je Noemi Ráczová, úspešná pedagogička a ilustrátorka detských kníh, ktorá pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva v rodných Košiciach. V roku 2018 bola svojimi žiakmi nominovaná do slovenskej súťaže “Učiteľ Slovenska”, kde s prehľadom získala najviac hlasov a prevzala si “Cenu verejnosti”. V tom istom roku bola taktiež nominovaná na európsku cenu “Výnimočný učiteľ EÚ”, ktorá bola vyhlásená v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Profil Noemi Ráczovej, ako aj ostatných ambasádorov môžete nájsť na stránke Týždňa.

⇒ V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne organizovania Týždňa na vašej škole/inštitúcii môžete kontaktovať ŠIOV: tyzdenzrucnosti@gmail.com

⇒ v roku 2020 Európska komisia vymenovala Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) za Národné kontaktné miesto pre Európsky týždeň odborných zručností.

Úlohou Národného kontaktného miesta je :

1. Posilniť kampaň na národnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni.

2. Posilniť mediálny dopad národných Ambasádorov.

3. Poskytnúť pomoc organizátorom podujatí vo svojej krajine.

 

Zapojte sa do našich aktivít na Slovensku

⇒ Súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

Pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností 2020 organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci s partnermi súťaže ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!, ktorá je zameraná na živnostníkov, malé firmy a sociálne podniky a tiež študentské/cvičné firmy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozmer podnikania a svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju komunity, mesta alebo regiónu a zároveň vo svojom podnikaní dbajú aj ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov, a pod.) – Možnosť zúčastniť sa súťaže je do 30. 09. 2020. Informácie o súťaži nájdete TU.

Vedomostný kvíz o EÚ

⇒ Otestujte si svoje vedomosti o Európskej únii a rôznych aspektoch Slovenska ako členskej krajiny Európskej únie a vyhrajte skvelé ceny. Kvíz je rozdelený na 2 kategórie:

1. Mladých ľudí, žiakov, študentov do 21 rokov                          2. Širokú verejnosť (viac ako 21 rokov)

Kvíz je prístupný od 1. – 31. 10. 2020 a ceny budú rozdané počas vyvrcholenia Európskeho týždňa odborných zručností 13. novembra 2020.

CENY PRE OBIDVE KATEGÓRIE

1. miesto – poukážka v hodnote 50 € na nákup elektroniky

2. miesto – poukážka v hodnote 30 € na nákup športových potrieb

3. miesto – poukážka v hodnote 15 € na nákup literatúry 

V prípade výhry si vyhradzujeme právo overiť dobre zvolenú súťažnú kategóriu. 

Kvíz pripravil Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky.