November sa v Európe už tradične nesie v znamení zručností. Zručností, ktoré človek potrebuje pre úspešné pôsobenie v zamestnaní a napĺňajúcu profesionálnu dráhu, ale aj zručností pre spokojný a vyrovnaný život.

Európska komisia počas prvého novembrového týždňa venuje zvýšenú pozornosť tejto téme a upozorňuje na význam odborného vzdelávania vo všetkých etapách života prostredníctvom Európskeho týždňa odborných zručností. Počas tohto týždňa sa v celej Európe konajú rôzne konferencie, vzdelávacie podujatia, kampane, prezentácie, dni otvorených dverí, súťaže a iné aktivity, ktorých ústrednou témou je odborné vzdelávanie a rozvoj odborných zručností.

V roku 2018 sa Európsky týždeň odborných zručností koná 5. – 9. novembra a jeho hlavné podujatia prebehnú vo Viedni.

Téma celoživotného vzdelávania na Slovensku, a odborného vzdelávania a prípravy počas celého života, je vysoko aktuálna s narastajúcou dynamikou trhu práce, meniacimi sa podmienkami a napredujúcimi technológiami. Štátny inštitút odborného vzdelávania podporuje myšlienku Európskeho týždňa odborných zručností a počas celej jesene Vám bude ponúkať prehľad podujatí, organizovaných slovenskými inštitúciami. Pripojte sa k nám a podporte význam odborných zručností!

POŠLITE NÁM INFORMÁCIE O SVOJOM PODUJATÍ na nsk@siov.sk

Ambasádori Európskeho týždňa odborných zručností 2018

 

BLOGER EPALE 2018

Termín: 01. 11. 2018 - 31. 12. 2018
Organizátor: EPALE Slovensko, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Vážení používatelia platformy EPALE,

Národná podporná služba EPALE Slovensko vyhlasuje súťaž: BLOGER EPALE 2018

Súťažiť o titul blogera alebo blogerky EPALE 2018, môže ktokoľvek, kto:

  • Je registrovaným používateľom/používateľkou, registrácia je možná tu: ec.europa.eu/epale/sk/
  • Pridá blogový príspevok v slovenskom jazyku v období od 11. 2018 do 31. 12. 2018 na platformu EPALE.
  • Blogový príspevok je relevantný k téme celoživotného vzdelávania v rozsahu 500 – 3 500 slov

viac…

Národná konferencia EPALE 2018 – EPALE Reštart

Termín: 06. 12. 2018
Organizátor: EPALE Slovensko, Štátny inštitút odborného vzdelávania

EPALE Slovensko Vás pozýva na Národnú konferenciu EPALE 2018, dňa 6. 12. 2018, v čase 09:30 – 13:45, v priestoroch CVTI, Lamačská cesta 8A, v Bratislave.

Po skončení konferencie si Vás dovoľujeme pozvať na predvianočnú kapustnicu.

viac…

seminár EPALE: Nové marketingové nástroje vo vzdelávaní dospelých

Termín: 07. 12. 2018
Organizátor: EPALE Slovensko, Štátny inštitút odborného vzdelávania

Národná podporná služba EPALE SK Vás pozýva na odborný seminár

NOVÉ MARKETINGOVÉ NÁSTROJE VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH

dňa 7. 12. 2018

v Centre vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8 v Bratislave.

viac…

Týždeň celoživotného poradenstva

Termín: 20 - 24. 11. 2018
Organizátor: Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Týždeň celoživotného poradenstva spája poskytovateľov celoživotného poradenstva na Slovensku, aby spolu predstavili verejnosti svoje služby a ich význam pre zvyšovanie kvality života jednotlivcov i rozvoj celej spoločnosti.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018

Termín: 22. - 23. 11. 2018
Organizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávaniasi Vás dovoľuje pozvať na Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2018,ktorý sa bude konať v dňoch22. – 23. novembra 2018 v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave. 

viac…

Seminár EPALE – Vzdelávajme moderne

Termín: 23. 11. 2018
Organizátor: Štátny inštitút odbborného vzdelávania, EPALE

Seminár EPALE organizuje národná podporná služba EPALE (ŠIOV) v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018, Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, Bratislava.

PROGRAM:

viac…

Učebnica úspešnej propagácie

Termín: 26. 11. 2018
Organizátor:

Vzdelávanie pod názvom Šlabikár úspechu bude zamerané na efektívne formy a cesty propagácie. Organizátori (obce, mestá, OZ, NO a pod.) rôznych podujatí majú často problém spropagovať dané podujatia a taktiež majú problém s propagáciou svojej organizácie.

viac…

Tvorba vzdelávacích webinarov

Termín: 26. 11. 2018
Organizátor: Ivan Sámel, Vladimír Homoľa

Tvorba vzdelávacích webinarov, video kurzov a produktov online vzdelávania – páni Ivan Sámel a Vladimír Homoľa pre Vás pripravili skvelý webinar.

viac…

Workshop „Zážitky spájajú mladých“

Termín: 27. 11. 2018
Organizátor: Súkromná spojená škola EDURAM

Súkromná spojená škola EDURAM (Krompachy) organizuje spolu so Strojníckou fakultou, Katedrou robotiky Technickej univerzity v Košiciachzástupcami firiem, s ktorými spolupracuje v rámci odborného výcviku v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 workshop s názvom „Zážitky spájajú mladých.“   viac…

Týždeň celoživotného učenia sa

Termín: 26. 11. 2018 – 2. 12. 2018
Organizátor: Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Podujatie, ktoré sa snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku.

Inštruktážny seminár k príprave prihlášok Erasmus+, KA1

Termín: 4., 5., 7. 12. 2018
Organizátor: SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Inštruktážny seminár k príprave prihlášok – kľúčová akcia 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Seminár je určený organizáciám, ktoré pripravujú mobilitný projekt KA1 v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy alebo vzdelávania dospelých, viac…

5. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

Termín: 5. 12. 2018
Organizátor: Obchodná akadémia Sereď

Obchodná akadémia Sereď v mesiaci december (5. 12. 2018, termín bude ešte upresnený) organizuje 5. kontraktačný veľtrh cvičných firiem, ktorého sa zúčastnia firmy z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja.  viac…

Deň otvorených dverí

Termín: 07. 11. 2018 a 06. 2. 2019
Organizátor: CSOŠE P.G.Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava

V súvislosti s Európskym týždňom odborných zručnosti, Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, www.csose.sk , organizuje prezentáciu školy a slovenského odborného vzdelávania organizovaním dní otvorených dverí 07. novembra 2018 a 06. februára 2019 od 8.00 do 14.00 h. viac…

Deň otvorených dverí

Termín: 9. 11. 2018 - 8. 2. 2019
Organizátor: SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, BA

 V rámci týždňa odborných zručností organizuje škola SOŠ Obchodu a služieb Samuela Jurkoviča deň otvorených dverí. Počas jeho trvania sa Vám pedstavia všetky partnerské duálne firmy:  DM drogerie, Tesco, LIDL, Leder&Schuh, Kaufland, BILLA, Metro, NAY Elektrodom. Pre záujemcov študovať duálne budú čakať zaujímavé aktivity , ochutnávky, a darčeky. viac…

Objav svoje zručnosti

Termín: 8. 11. 2018
Organizátor: Stredná odborná škola Pruské

Dňa 8. 11. 2018 od 8:00 v priestoroch Strednej odbornej školy Pruské budú prebiehať tvorivé dielne zamerané na objavenie zručností v kreatívnom tvorení, vo floristike a cukrárstve. Cieľom podujatia s názvom „Objav svoje zručnosti“ je prezentovať školu, jej odborné vzdelávanie a prípravu, viac…

EPALE REGIO BB

Termín: 8. 11. 2018
Organizátor: Národná podporná služba EPALE (ŠIOV)

EPALE REGIO je séria podujatí, ktoré napomáhajú šíreniu informácií o možnostiach a metódach moderného vzdelávania dospelých na Slovensku. Prvé zo série jesenných podujatí je seminár v Banskej Bystrici, ktorý sa koná 08.11.2018, od 10:00, v priestoroch Univerzita Mateja Bela. Podujatie organizuje národná podporná služba EPALE (ŠIOV) v spolupráci s AIVD a Univerzitov Mateja Bela. viac…

Deň otvorených dverí

Termín: 14.11.2018
Organizátor: Stredná odborná škola, Nerudova 13 ,920 01 Hlohovec

SOŠ Nerudova 13 v Hlohovci Vám predkladá zoznam pripravovaných prezentačných akcií ich školy, na ktorých budú prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu v študijných odboroch: viac…

EPALE REGIO PO

Termín: 15. 11. 2018
Organizátor: Štátny inštitút odborného vzdelávania, EPALE

EPALE REGIO je séria podujatí, ktoré napomáhajú šíreniu informácií o možnostiach a metódach moderného vzdelávania dospelých na Slovensku. Druhé zo série jesenných podujatí je seminár v Prešove, ktorý sa koná 15.11.2018, od 11:00, v priestoroch Prešovskej univerzity. Podujatie organizuje národná podporná služba EPALE (ŠIOV) v spolupráci s AIVD a Prešovskou univerzitou.

viac…

Deň otvorených dverí

Termín: 9. 9. 2018
Organizátor: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach, zorganizuje sériu udalosti od 9 novembra 2018. Na škole sa 9.11.2018 uskutoční Deň otvorených dverí, kedy sa škola premení na otvorený výstavný priestor dostupný širokej verejnosti. viac…

Vedecký veľtrh v Bratislave

Termín: 14.09.2018
Organizátor: Stredná odborná škola, Nerudova 13 ,920 01 Hlohovec

SOŠ Nerudova v Hlohovci pre Vás pripravuje prezentačné akcie svojej školy, na ktorých bude prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu v ich študijných odboroch: viac…

Národná cena kariérového poradenstva

Termín: 18. 9. 2018
Organizátor: Centrum Euroguidance

Centrum Euroguidance každoročne oceňuje organizácie a jednotlivcov, ktorí stoja za inšpiratívnymi službami a aktivitami v oblasti kariérového poradenstva. viac…

Stredoškolák – Hrdina remesla 2018 (20. ročník výstavy stredných škôl)

Termín: 4 – 5. 10. 2018
Organizátor: Trenčiansky samosprávny kraj

V dňoch 4. – 5. októbra 2018 sa v priestoroch výstaviska Expo Center, a. s, v Trenčíne bude konať jubilejný 20. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák – Hrdina remesla 2018.

Výstava už dvadsať rokov ponúka stredným odborným školám, gymnáziám či iným vzdelávacím inštitúciám a firmám v regióne výbornú príležitosť prezentovať svoju činnosť žiakom základných škôl. viac…

Úvodné medzinárodné stretnutie k projektu WELLTO

Termín: 9 - 10. 10. 2018
Organizátor: ŠIOV a partneri

WELLTO je nový medzinárodný projekt podporený v rámci programu Erasmus+, výsledkom ktorého bude príprava novej kvalifikácie Manažér wellness centra. Projekt realizuje konzorcium zložené zo 14 partnerských inštitúcií na Slovensku, v Bulharsku, Slovinsku, Lotyšsku a Nemecku.
Partneri sa poprvýkrát stretnú v bulharskej Sofii. Projekt podporí rozvoj nových kvalifkácií v odbore wellness turizmu.

Deň tvorivosti

Termín: 26.10.2018
Organizátor: Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa

Dňa 26.10.2018 sa v rámci európskeho týždňa odborných zručností uskutoční v priestoroch SOŠ – SzKI Šafárikova 56, Tornaľa Deň tvorivosti. V každom odbore prebehne súťaž s vopred stanovenými pravidlami (škola má 8 aktívnych odborov). viac…

Týždeň kariéry

Termín: 5 - 9. 11. 2018
Organizátor: Centrum Euroguidance Slovensko, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Týždeň kariéry je iniciatíva Centra Euroguidance Slovensko v partnerstve so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorá nadväzuje na predchádzajúce ročníky Týždňa celoživotného poradenstva. Zmeneným názvom chceme ešte viac zdôrazniť poslanie Týždňa kariéry – a tým je predstavenie a propagácia služieb kariérového a celoživotného poradenstva širšej verejnosti. viac…

Projekt „ Aby chrbát nebolel“ – škola chrbta

Termín: 6. 11. 2018
Organizátor: SZŠ, Sládkovičova 36, Prešov

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici č. 36 v Prešove dňa 6.11.2018 plánuje návštevu žiakov študijného odboru masér v rámci klinických cvičení a projektu „Aby chrbát nebolel“ na Súkromnú základnú školu DSA na Mukačevskej ulici v Prešove. Naši žiaci tak preventívnou aktivitou budú prezentovať svoje teoretické aj praktické zručnosti nadobudnuté počas štúdia. Viac informácií nájdete v prílohe tu.