ZVIDITEĽNIME - REŠTARTUJME - INŠPIRUJME

Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

„Trvalo udržateľné podnikanie vyžaduje mentálne a praktické zapojenie všetkých subjektov v reťazci – investora, podnikateľa, spotrebiteľa, ale aj štátu. S každým z nich je potrebné komunikovať o výhodách a pozitívnych dopadoch tohto úsilia. Najlepším podkladom pre argumentáciu o nevyhnutnosti zeleného a trvalo udržateľného podnikania sú príklady dobrej praxe realizovaných projektov a inšpiratívne myšlienky, ktoré musíme intenzívne zdieľať.“