Nahrávam Udalosti

Uplynulé Udalosti

Udalosti Search and Views Navigation

Udalosť Navigácie Zobrazení

september 2019

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce

23. septembra 2019 @ 10:00 - 17:00
Bratislava Bratislava, Slovenská republika
Zobraziť viac »

október 2019

Príležitosti na vzdelávanie dospelých v Prešovskom a Košickom kraji

4. októbra 2019 @ 9:00 - 13:00
Prešov, ulica 17. novembra 15
Prešov, Slovensko
+ Google Map

Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých si vás dovoľujú pozvať na odborný seminár, ktorý sa bude zaoberať úlohou celoživotného vzdelávania v regiónoch Slovenska. Túto tému riešime spolu s ďalšími multisektorovými partnermi v projekte podporenom z OP Efektívna verejná správa: TVORÍME MODERNÚ POLITIKU VZDELÁVANIA DOSPELÝCH. Projekt má za cieľ sformulovať návrhy na zabezpečenie vzdelávania dospelých v regiónoch tak, aby sa zvýšil záujem dospelých o vzdelávanie. Cieľom je aj modernizácia stratégie celoživotného vzdelávania, ktorá bude reflektovať potreby účastníkov a zároveň aktuálne trendy vzdelávania dospelých v Európe. Na…

Zobraziť viac »

Vzdělávání dospělých na okraji – Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají

9. októbra 2019 @ 9:30 - 17:00
Praha, Sokolovská 138
Praha, Česká republika 186 76 Česká republika
+ Google Map

Národní podpůrné středisko EPALE při Domu zahraniční spolupráce ve spolupráci se slovenským Národním podpůrným střediskem EPALE si Vás dovolují pozvat na odbornou česko-slovenskou konferenci na téma "Vzdělávání dospělých na okraji - Jak na vzdělávání těch, kteří se nevzdělávají" Cílem konference je otevřít poměrně opomíjené téma stojící na okraji zájmu společnosti, tedy téma vzdělávání osob, které samy vzdělané příliš nejsou – osob nízkokvalifikovaných, sociálně vyloučených a řady dalších. Cílem je také vyvolat debatu nad tímto palčivým tématem, které se v české…

Zobraziť viac »

Týždeň celoživotného učenia

21. októbra 2019 @ 8:00 - 27. októbra 2019 @ 20:00
Bratislava Bratislava, Slovenská republika + Google Map

Podujatie, ktoré chce upozorniť na význam celoživotného učenia a túto myšlienku priblížiť širokej verejnosti. Počas jedného týždňa plánujeme pomôcť organizovať prednášky, workshopy a diskusie na celom Slovensku. Podujatia s podobným charakterom majú v európskom priestore vyše 20-ročnú tradíciu. Za touto obdivuhodnou snahou stojí presvedčenie profesionálov vo vzdelávaní i dobrovoľníkov a ich snaha rozšíriť účasť vo vzdelávaní počas celého ľudského života.

Zobraziť viac »

Medzinárodná konferencia o prierezových kľúčových kompetenciách

23. októbra 2019 @ 10:00 - 20:00
Bratislava Bratislava, Slovenská republika + Google Map

Vážené dámy, vážení páni, v mene projektového tímu TRACK-VET Programu Erasmus + si Vás dovoľujeme pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom „Rozvíjanie, hodnotenie a overovanie prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom odbornom vzdelávaní a v systéme ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy – skúsenosti a riešenia šiestich európskych krajín“. Konferencia sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 (streda) od 10:00 v hoteli Saffron v Bratislave. Na konferenciu sa môžete registrovať tu: https://forms.gle/AVqJ6tJK7NwFo7h88 Predbežný program konferencie nájdete tu: https://www.nucem.sk/dl/4580/Program%20konferencie%20TRACK-VET.PDF Viac informácií o konferencii nájdete tu:  https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/track-vet-erasmus    

Zobraziť viac »

Národná cena kariérového poradenstva 2019

24. októbra 2019
Bratislava Bratislava, Slovenská republika + Google Map

Centrum Euroguidance spolu so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Vás pozývajú na konferenciu “Národná cena kariérového poradenstva 2019”, na ktorej budú odovzdané ocenenia tohtoročným víťazom. Počas konferencie budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa so všetkými súťažnými príspevkami a spoznať ľudí, ktorí za nimi stoja. Po prvýkrát sa konferencia uskutoční za širšej medzinárodnej účasti. Príklady dobrej poradenskej praxe budú prezentovať víťazi Národných cien kariérového poradenstva z Českej republiky, Maďarska, Srbska a Lotyšska. Počas konferencie bude zabezpečené tlmočenie. Registrácia Hlasujte za…

Zobraziť viac »

Pracovné raňajky

29. októbra 2019 @ 10:00 - 17:00
Bratislava Bratislava, Slovenská republika + Google Map

Témou pracovného stretnutia sú pripravované odborné semináre, ktoré by sa mali konať v dňoch 20. a 21. 11. 2019 vo vybraných regiónoch Slovenska. Na regionálne semináre k vzdelávaniu dospelých boli pozvaní naši partneri v rámci projektu BLUESS z írskej organizácie AONTAS. Na regionálnych seminároch by mali hovoriť o ich prístupe k vzdelávaniu predovšetkým nízko-kvalifikovaných dospelých v Írsku, s ktorým má organizácia AONTAS už 50 ročnú skúsenosť. Chceli by sme, aby v regiónoch zdieľali svoje príklady dobrej praxe, ktoré by sme…

Zobraziť viac »
+ Export udalostí