Týždeň celoživotného učenia sa

Termín: 26. 11. 2018 – 2. 12. 2018
Organizátor: Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Podujatie, ktoré sa snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku.