Týždeň celoživotného poradenstva

Termín: 20 - 24. 11. 2018
Organizátor: Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Týždeň celoživotného poradenstva spája poskytovateľov celoživotného poradenstva na Slovensku, aby spolu predstavili verejnosti svoje služby a ich význam pre zvyšovanie kvality života jednotlivcov i rozvoj celej spoločnosti.